MENU

NO

UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI / KECIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
-
15
-
16
-
17
-
Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Pasir Mas (Kelakuan dan Tatatertib) 1984
Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MDPM 1991
Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau-Rayau MDPM 1983
Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Tandas Awam MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Perlesenan Haiwan MDPM 1998
Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MDPM 1983
Undang-Undang Kecil Tred Perniagaan dan Perindustrian MDPM 2004
Undang-Undang Kecil Kedai Dobi MDPM 1998
Undang-Undang Kecil Vandalisme MDPM 1998
Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya MDPM 1990
Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Penjaja MDPM 2009
Undang-Undang Kecil Iklan MDPM 2009
Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDPM 2010
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Pindaan 2007)
Undang-Undang Kecil Kerja Tanah MDPM 2009
Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) MDPM 2004
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MDPM 2010