MENU

F. NOTIS MULA KERJA BINAAN

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1

Borang B – Notis Memulakan/ Penyambungan Semula Kerja Bangunan (Undang-Undang Kecil 22(1) dan (2))

Unit Bangunan

 

 G. PINDAAN / TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN SEDIA ADA 

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1

Senarai Semak Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan/ Permit Kerja-Kerja Kecil Bangunan

Unit Bangunan

 

H. PERMOHONAN PENGUBAHAN ZON GUNATANAH 

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1

Surat Permohonan Pengubahan Zon Gunatanah (Zoning) Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Mas 2020

Unit Perancangan