MENU

22 Februari 2017, Motivasi diadakan di Pasaraya PKT Tendong Pasir Mas. Motivasi merupakan program tahunan di sediakan setiap tahun oleh Unit Pembangunan Islam(UPI) MDDPM dengan kerjasama pihak Pegawai Agama Bahagian Dakwah, Pejabat Agama Jajahan Pasir Mas dan juga pihak PDRM. Program Motivasi ini membicarakan tentang tanggungjawab dan kepentingan menjaga kebersihan.

Sila klik Disini untuk paparan gambar seterusnya