MENU

Objektif

  1. Melengkapkan sumber-sumber perundangan Majlis dengan mewujudkan sumber-sumber perundangan terutamanya Perundangan Subsidiari (Subsidiary Legislation);
  2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis menjadi teras kepada sesuatu dasar atau polisi yang dibuat oleh Majlis;
  3. Memastikan setiap tindakan Undang-undang dan Penguatkuasaan  dilaksanakan secara tegas, bertanggungjawab dan tersusun terhadap perlanggaran mana-mana peraturan atau undang-undang;
  4. Mewujudkan kesedaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan undang-undang Majlis secara langsung melalui tindakan penguatkuasaan.

Piagam Pelanggan

Berusaha untuk menyediakan perkhidmatan perundangan yang mesra secara berkesan, cekap , adil dan berhikmah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui undang-undang.