MENU

Misi

  • Firman Allah Subhanahu Wataala: Maksudnya:-" Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil." (Surah An-Nisaa ayat 58)

Pelaksanaan Undang-Undang

  • Undang-undang dijalankan dengan adil dan munasabah mengikut persaudaraan Islam.
  • Tuntutan barangan rampasan diberi serta-merta, selepas kompaun dijelaskan.
  • Perjanjian sewaan gerai, bangunan dan kontrak disiapkan dalam masa tiga minggu selepas tawaran.