MENU

Misi

 • Firman Allah: Maksudnya: " Dan kewajipan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas dan nyata"(Surah Yasin Ayat 17)

Amanah

 • Kami berusaha untuk meningkatkan daya inovasi kakitangan dan bertanggungjawab untuk menjaga serta menaikkan imej Majlis Daerah Pasir Mas.
 • Sabda Rasullah S.A.W:
  Maksudnya: " Setiap orang daripada kamu adalah ketua dan kamu bertanggungjawab terhadap amanah kamu itu.

   

Layanan Telefon Yang Berkualiti

 • Dengan sistem komunikaksi yang canggih, anda mendapat perkhidmatan yang terbaik. Panggilan anda sampai ke matlamat dengan serta merta.

Penerima Surat

 • Surat-surat anda akan diedar ke bahagian yang berkaitan untuk dijawab penerimaannya dan masalah diambil tindakan segera. Tentuntukan anda menerima KAD AKUAN PENERIMAAN.

Sewaan Dewan, Padang Dan Peralatan

 • Setelah borang permohonan diisi dengan lengkap, kami berjanji menguruskan kemudahan ini dengan serta-merta. Ini tertakluk kepada kemudahan yang ada.
 • Untuk memberi perkhidmatan yang cepat, anda dikehendaki
 • Mengisi borang permohonan dengan betul dan jelas
 • Menjelaskan bayaran dengan serta merta.
 • Nyatakan masalah yang anda hadapi. Jika ada.