MENU

Perkhidmatan Pembersihan Bandar

  • Pembersihan Pusat Bandar Pasir Mas Tiap-tiap hari bekerja. Masa: 8.00 pagi hingga 12.45 petang.
  • Pembersihan Bandar Kecil Rantau Panjang Setiap hari termasuk hari cuti. Masa: 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari.

Pungutan Sampah Sarap

  • Pungutan sisa pepejal di kawasan perniagaan dan tong sampah berpusat diangkut pada tiap-tiap hari.
  • Pungutan sisa pepejal di kawasan perumahan dibuat tiga kali seminggu.

Kawalan Setempat Pelupusan Sampah

  • Tempat pelupusan sampah ditimbus tanah dua hari sekali.
  • Memastikan tempat pelupusan sampah tidak terbakar dan tidak menjadi tempat pembiakan lalat dan mencemarkan alam sekitar.

Pemotongan Rumput

  • Pemotongan rumput di taman permainan, kawasan lapang, bahu jalan, padang dan tempat awam, dipotong dengan ketepatan masa 18 hari satu pusingan.

Pembersihan Longkang

  • Semua longkang dibersihkan pada ketepatan masa 25 hari satu pusingan.
  • Semua longkang besar dibersihkan setiap enam bulan.