MENU

Tajuk : Program Gotong - Royong Perdana di Pasar Besar Tasek Raja, 2018 MDPM

Keterangan : Semua Pegawai dan Kakitangan dengan kerjasama Jabatan Rela bagi menjayakan program gotong royong dengan lancar. Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah S.A.W ,Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, kerana itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmizi) .

Masa : 9.00 Pagi

Tarikh : 2018

Sila klik Disini untuk paparan gambar seterusnya