F. NOTIS MULA KERJA BINAAN

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1

Borang B – Notis Memulakan/ Penyambungan Semula Kerja Bangunan (Undang-Undang Kecil 22(1) dan (2)

 

Unit Bangunan

2  Senarai Semak Pengemukaan Borang B
3.  Tatacara Mengemukakan Borang B Secara Online

 

 G. PINDAAN / TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN SEDIA ADA/BINAAN KECIL/BINAAN SEMENTARA

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1

Senarai Semak Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan/ Permit Kerja-Kerja Kecil Bangunan

Unit Bangunan

 

H. PERMOHONAN PENGUBAHAN ZON GUNATANAH 

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1.

Surat Permohonan Pengubahan Zon Gunatanah (Zoning) Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Mas 2020

Unit Perancangan

 

I. BORANG AKUAN KEBENARAN LOT BERJIRAN

BIL SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN UNIT YANG DIRUJUK
1. BORANG LJ/1 - KEBENARAN LOT BERJIRAN

Unit Perancangan

2. BORANG LJ/2 - PENGESAHAN PENGHULU BAGI TIDAK JUMPA PEMILIK LOT BERJIRAN
3. BORANG LJ/3 - AKU JANJI KEBERTANGGUNGJAWABAN

 

 J. PENDEPOSITAN BORANG G1-G21 DAN CCC

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1.

Senarai Semak Pendepositan Borang G1-G21 Dan CCC

Unit OSC

2. Tatacara Mengemukakan Permohonan CCC Secara Online

 

K. PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

1.

Senarai Semak Pelan Kerja Tanah

Unit OSC

2. Borang A ( Kerja Tanah )

 

 

Unit Kejuruteraan

MDPM

3. Borang B ( Memulakan Kerja Tanah )
4. Jadual Pertama (Jadual Kiraan Bayaran Kerja Tanah)
5. Borang Pengecualian Kerja Tanah Kecil